Skaláry se vytřely minulou středu 8.6. a včera (tj. přesně za týden) se potěr začal rozplavávat...

...hudba: 4. věta 9. symfonie Ludwiga van Beethovena.