Ocelové město v předvečer léta 2014

20.6.2014, Koksovna, vysoké pece a věž kostela z Erbenky