Přesun akvária z kanceláře 403 na recepci

20.10.2013