W Cieszynie na zakupy

5.9.2013, po drugiej stronie rzeki Olzy...