28.6.2013, Se Šimim jsme byli v Neborech odbývat Brelku
a Šimi si u vchodu za květináček všiml nádherné vážky, která se asi právě vylíhla...