Akvárium 240 litrů v Autelu

1.2.2013, foceno Wladovým foťákem
  • 240L, vlevo nahoře 2 perleťoví čichavci, dole parmičky čtyřpruhé
  • 240L, čichavci zlatí
  • Čichavec zlatý a čichavci perleťoví
  • Čichavec zlatý
  • 160L akvárium vedle - pancéřníček skvrnitý
  • 160L, skalára, kolem ní tetry černé, nahoře sameček bojovnice
  • 240L - parmičky čtyřpruhé, čichavci zlatí a perleťoví
  • 240L
  • Parmičky čtyřpruhé v detailu
  • 240L