Tři akvária v Autelu

4.12.2012
  • 240L, 4 čichavci perleťoví, 4 čichavci zlatí, 16 parmiček čtyřpruhých
  • 240L parmičky čtyřpruhé
  • 240L
  • 160L, skaláry, tetry citrónové, tetry černé a pár ancistrusů
  • 54L, vajíčka vytřených ancistrusů a vpravo hlídá tata