2. prosince 2012,
Pyzu jsem přistihl, jak si hoví na kapotě auta, to stálo za foto...

Nebory, Pyza na kapotě