Nově napuštěné 160l akvárium v Autelu
a jeho aktuální osazenstvo:

28.1.2012, radimch

Ve starší 54-litrovce se zase prohání hejno cca 30-ti malinkých
skalár amazonských + 20 různě starých ancistusů hnědých.

28.1.2012, radimch